divendres, 16 de març de 2018

Parella de Maxi Tag's

Fa molt temps que no em presento a cap repte tot i que normalment m'agradaria fer-ho més sovint, però ja se sap que a vegades o la inspiració o el temps no estan de la nostra part.

Hace mucho tiempo que no me presento a ningún reto, aunque me gustaria hacerlo más a menudo, pero ya se sabe que a veces o la inspiración o el tiempo no estan de nuestra parte

Ja fa temps que el mix media va entrar a formar part de les meves aficions i vaig començar a seguir al grup de face Mix Mediando un poquito, on cada mes fan un repte... Des de que vaig entrar en el grup vaig seguint els reptes però no m'atrevia a participar, hi ha un nivell molt alt i jo acabo de començar.

Ya hace tiempo que el mix media entró a formar parte de mis aficiones y empecé a seguir al grupo de face Mix Mediando un poquito, donde cada mes hacen un reto... Desde que entre en el grupo voy siguiendo los retos pero no me atrevia a participar, el nivel es muy alto y yo acabo de empezar.

Aquest mes m'he decidit a participar, el repte es tracte de fer dos tag's bessons i va ser la MarFer Dei qui el va proposar. Ens van donar una sèrie de requisits que crec que he complert.

Este mes me he decidido a participar, el reto se trata de realizar dos tag's gemelos i fue MarFer Dei quien lo propuso. Nos dió una serie de requisitos que creo que he cumplido.


Les mesures del tag havien de ser 7" x 4" i havia de tenir un suport de cartró per que no es doblegués quan utilitzéssim tècniques de mix media.

Las medidas del tag habian de ser 7" x 4" y habia de tener un soporte de cartón para que no se doblase cuando se utilizaran técnicas de mix media.


Una vegada escollit el paper decorat pel fons vaig envellir les vores i les vaig entintar amb distress, després el vaig enganxar sobre el suport de cartró.
El fons dels tags el vaig fer amb un segell de text i tinta versafine negre, també amb un stencil i pasta de textura blanca amb pintura daurada i purpurina vaig fer un rellotges.

Una vez escogido el papel decorado para el fondo, envejecí los bordes y los entinté con distress, después lo enganche sobre el soporte de cartón.
El fondo de los tag's lo hice con un sello de texto y tinta versafine negra, también con un stencil y pasta textura blanca, con pintura dorada y purpurina hice unos relojes.


El següent pas era preparar les decoracions, vaig fer servir cartró coarrugat, corda, una gassa, vellum, un tros de paper decorat del mateix del fons del tag i diferents troquelats amb cartolina negra. 


El siguiente paso era preparar las decoraciones. utilizé cartón coarrugado, cuerda, gasa, vellum, un trozo del papel decorado y diferentes troquelados en cartulina negra.

El cartró coarrugat kraft el vaig empastifar de pasta de textura blanca, un cop seca amb patina daurada i lila o bronze i lila segons els tag els vaig donar el toc final. Els troquelats de cartolina negra i les gasses, els vaig embossar amb pólvores or o bronze segons on havien d'anar col·locats. Vaig troquelar el vellum. Amb les patines daurada i bronze vaig pintar les cordes.

El cartón coarrugado kraft lo embadurné de pasta de textura blanca, una vez seco con patina dorada y lila o bronce y lila según el tag les dí el toque final. Los troquelados de cartulina negra y las gasas, los embosé con polvos oro o bronce según donde tenian que ir colocados. Troquelé el vellum. Con las patinas dorada y bronce pinté las cuerdas.

Una vegada tot això havia de troquelar les paraules que havien d'anar a cada tag. Vaig decidir que serien Love (Amor) i Forever (Sempre), pel seu significat. 
Les vaig embossar amb les pólvores or o bronze segons havien d'anar.

Una vez todo esto tenia que troquelar las palabras que tenian que ir en cada tag. Decidí que serian Love (Amor) y Forever (Siempre), por su significado.
Las embosé con los polvos oro o bronze según donde iban colocadas.

Per últim vaig enganxar-ho tot i per acabar vaig col·locar una etiqueta de rellotge a cada tag i una frase que anava relacionada. Un: Love what you do - Do what you love (Estima el que fas - Fes el que estimes) i l'altre: Charm more than beauty (L'encant és més que la bellesa). 

Por último lo enganché todo y para acabarlo coloqué, una etiqueta con un reloj en cada tag y una frase que iba relacionada. En uno: Love what you do - Do what you love (Ama lo que haces - Haz lo que ames) y el otro: Charm more than beauty (El encanto es más que la belleza)

I aquí teniu el resultat final. No deixis escapar l'amor, estima sempre, tot el que facis que sigui amb amor, gaudeix sempre de tot el que facis......

Y aquí esta el resultado final. No dejes escapar el amor, ama siempre, todo lo que hagas que sea con amor, disfruta siempre de todo lo que hagas.
  
M'ha agradat molt participar en aquest repte i segur que hi participaré més sovint.

Me ha gustado mucho participar en este reto y seguro que participaré mas a menudo.

Per primer cop m'he atrevit a fer un vídeo de tot el procés de realització dels tag's, M'ha costat força però espero que tot i que té moltes errades serveixi per veure tots els passos.
Por primera vez me he atrevido a realizar un vídeo de todo el proceso de realización de los tag's. Me ha costado mucho pero espero que aún todos los errores, sirva para ver todos los pasos.


Espero que us agradi!
Espero que os guste!

També et pot interessar...